Què és?

Els serveis d’aquesta àrea tenen per objectiu desenvolupar i aplicar les diferents prestacions i serveis en l’entorn domiciliari, potenciant el desenvolupament de projecte de vida, mitjançant serveis i prestacions coordinats des dels serveis socials bàsics, que promouen les interaccions socials, l’autonomia funcional i una millor convivència social en la comunitat.

Transport adaptat

Transport adaptat

Què és?

Salut Mental

Salut Mental

Què és?