Descripció

Es facilita el transport a les persones amb discapacitat, dependència o problemes de mobilitat perquè puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada o a altres serveis que permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn.

Tècnic de contacte

Anna Rufi Vilà, Direcció Estratègica Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Correu electrònic: arufiv@cssosona.cat