Eix 1: ENVELLIMENT ACTIU I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

El projectes dels Espais Activa’t té el concepte d’envelliment actiu com a marc general de treball, des d’una concepció participativa, inclusiva i d’autogestió. Son punts de trobada de persones que disposen de temps per a compartir-lo amb altres persones amb l’objectiu d’aprendre mútuament i millorar el seu benestar físic, cognitiu i emocional. Les persones participants son les que defineixen els seus interessos i inquietuds i, a partir d’aquí, es programen iniciatives consensuades (xerrades, tallers, tertúlies, sortides, etc.) obertes a tota la ciutadania.

 

Aquests espais es volen convertir en un referent al municipi en el treball comunitari inclusiu i solidari, on totes aquelles persones que ho desitgin hi puguin trobar el seu espai per a desenvolupar-se.  La persona encarregada d’acompanyar aquests grups de persones és el/la dinamitzador/a, que farà les funcions de consensuar les propostes, buscar les maneres de portar a terme les activitats sorgides, coordinar-se amb tots els agents implicats i fer arribar la programació resultant al màxim de gent possible. 

 

El servei permet la creació d’una xarxa per detectar i combatre l’aïllament social de les persones i derivar els casos que siguin necessaris als serveis socials del municipi, potenciant el treball transversal.

Aquest projecte està finançat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments dels municipis i és gratuït pels participants.

Posa’t en contacte amb el projecte:

Correu: espaiactivat@cssosona.cat

Instagram: @espaiactivat

Eix 2 i Eix 3: PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

L’objectiu del servei és millorar la qualitat de vida de la gent gran amb fragilitat o amb un inici de dependència. Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.

 

Grups d’envelliment actiu: Grups de gent gran que es reuneix un cop a la setmana per a fer les activitats que es programin: xerrades, tallers, psicomotricitat, noves tecnologies…

Serveis d’atenció diürna: Activitats de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència. Possibilitat de servei d’àpat. Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans.

 

 

 

 

Qui pot rebre aquest servei? Persones majors de 65 anys o jubilades.
S’ha de pagar? Cal consultar els preus d’inscripció.
Com accedir-hi? Adreçar-se als serveis socials de l’ajuntament.
Consultar les activitats a la pàgina web de l’ajuntament.

L’objectiu del servei és millorar la qualitat de vida de la gent gran i afavorir la seva participació en activitats del municipi. Serveis d’atenció diürna. Reforçar i ampliar l’oferta d’activitats de caràcter formatiu, preventiu i/o lúdic i dinamitzador. Estan pensades i dirigides especialment a la gent gran.

Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.

Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans.

Inclou activitats d’animació sociocultural i dinamització:

  • Xerrades
  • Tallers
  • Cursos de memòria, psicomotricitat, noves tecnologies, anglès…
  • Setmana de la gent gran
  • Suport per tramitar els viatges de l’IMSERSO
  • Medalles centenàries
  • Activitats amb gent gran i joves, suport a les associacions i grups de gent gran.