Què és?

Els serveis d’aquesta àrea tenen per objectiu desenvolupar i aplicar les diferents prestacions i serveis en l’entorn domiciliari, potenciant el desenvolupament de projecte de vida, mitjançant serveis i prestacions coordinats des dels serveis socials bàsics, que promouen les interaccions socials, l’autonomia funcional i una millor convivència social en la comunitat.

Servei Teràpia Ocupacional

Servei Teràpia Ocupacional

Què és?

Servei d'Ajuda a Domicili

Servei d'Ajuda a Domicili

Què és?

Servei Teleassistència

Servei Teleassistència

Què és?

Transport adaptat

Transport adaptat

Què és?