Atenció a persones que puguin tenir dubtes o consultes per sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència.

El servei gestiona tot el procés per accedir a les ajudes establertes per la Llei de dependència i informa sobre:

 • Requisits d’accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients.
 • Ajudes i prestacions que es poden sol·licitar.
 • El pla individual d’atenció a la persona dependent.
 • S’ajustarà a les necessitats de la persona i dels/de les cuidadors/ores.
 • Possibles incidències.
Qui pot rebre aquest servei? Persones amb situació de dependència.
S’ha de pagar? No.
Com accedir-hi? Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament

Atenció al domicili de la persona:

 • Suport en la higiene i cura personal
 • Cura de la salut
 • Control de la medicació
 • Control de l’alimentació
 • Ajuda a la llar
 • Suport social
 • Neteja a la llar

L’objectiu del servei és potenciar l’autonomia perquè les persones no hagin de deixar el seus domicilis. Per altra banda, també té la voluntat de donar suport a l’organització familiar del dia a dia.

Qui pot rebre aquest servei? Qualsevol persona que tingui reconegut el grau de dependència següent:

 • Grau 3
 • Grau 2
 • Grau 1
S’ha de pagar? Sí: 7 euros/hora
Com accedir-hi? A través dels serveis socials del vostre ajuntament.