Descripció

Conjunt de serveis, activitats i intervencions de suport que es donen al domicili de la persona:

 • Autocura (higiene personal, recuperació d’hàbits) relacionada amb les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Organització de la llar, supervisió, medicació, tot el que estigui relacionat amb les activitats instrumentals de la vida diària.
 • Intervencions per a promoure l’autonomia personal per a viure en la comunitat, integració a la vida social. L’objectiu del servei és potenciar la vida autònoma.
 • Funcions assistencials, preventives i de suport.

Diferenciem 4 tipus d’atenció domiciliària en funció de les necessitats de la persona a qui va dirigit:

 • SAD Dependència. Tenir reconegut un grau de dependència.
 • SAD Especialitzat en salut mental. Ser major de 18 anys i menor de 65 anys. Estar diagnosticat d’alguna malaltia de salut mental. Tenir reconegut un grau de dependència.
 • SAD Especialitzat en discapacitat. Tenir reconegut un grau de discapacitat. Tenir reconegut el grau de dependència.
 • SAD preventiu. No tingui reconegut un grau de dependència. Que la persona es trobi en una situació de fragilitat.
 • Persones i/o famílies amb mancances físiques, psíquiques o socials.
 • SAD Transitori. Trobar-se en una situació de dependència temporal relacionada amb un canvi de salut. Vinculat a l’alta hospitalària. No tenir reconegut un grau de dependència.
 • Servei de neteja de la llar. Servei destinat a mantenir en condicions d’ordre, higiene i habitabilitat del domicili de la persona beneficiària, tasques adreçades a la neteja de la llar. Es considera un servei complementari al servei d’ajuda a domicili d’atenció personals.

Tècnic de contacte

Gemma Canadell, Coordinació Servei d’Ajuda Domicili.

Correu electrònic: gcanadellc@cssosona.cat