Descripció

El servei d’ajuda a domicili (SAD) és el conjunt d’actuacions entès com a conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social.

És un servei de caràcter eminentment preventiu, arrelat al territori, que forma part de la xarxa de Serveis Socials Bàsics.

Objectius

L’objectiu del SAD és la de millorar la qualitat de vida de les persones en l’entorn domiciliari, potenciant el seu desenvolupament de projecte de vida, mitjançant serveis i prestacions coordinats des dels serveis socials bàsics, que promogui les interaccions socials, l’autonomia funcional i una millor convivència social en la comunitat.

Beneficiaris

Els beneficiaris del Servei d’ajuda a domicili són les persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

Línies de serveis

Diferenciem el tipus de Servei d’ajuda a domicili per tal de tenir en compte les necessitats de  la tota la població :

  • SAD Dependència. Fa referència a les persones que ja tenen un grau reconegut.
  • SAD Preventiu. Adreçat a persones amb situació d’especial vulnerabilitat, fragilitat o incapacitat que necessiten un suport per mantenir-se al seu domicili habitual i poder recuperar l’autonomia en alguns casos, o que han iniciat el tràmit de reconeixement de grau de dependència, però que necessiten el servei i se’ls hi ofereix com a preventiu temporalment.
  • SAD Transitori. Servei que  s’ofereix a persones que han patit un canvi en la seva situació de salut, que provenen d’una ingrés hospitalari i necessiten un suport temporal per mantenir-se al seu domicili habitual i poder recuperar la seva autonomia.
  • SAD Social. Entès com aquelles intervencions que es realitzen al domicili de la persona i/o família, amb l’objectiu de proporcionar atencions personals, suport a la llar i suport social per aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social.
  • SADE com a Servei d’atenció domiciliària especialitat en salut mental. Fa referència conjunt d’activitats que es realitzen al domicili de la persona i/o família amb problemàtica de salut mental i que es troba en una situació de manca d’autonomia personal, dificultats o problemàtiques familiars especials.
  • SADE com a Servei d’atenció domiciliària especialitzat en discapacitat psíquica. Fa referencia al conjunt d’activitats que es realitzen al domicili de la persona i/o família amb una discapacitat psíquica reconeguda i que es troba en una situació de manca d’autonomia personal, dificultats o problemàtiques familiars especials.
  • SALL. Servei de neteja de la llar destinat a mantenir en condicions d’ordre, higiene i habitabilitat el domicili de la persona beneficiària, tasques adreçades a la neteja de la llar. Es considera un servei complementari al servei d’ajuda a domicili d’atenció personal.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Municipis que ofereixen el servei i any de creació

Tots els municipis de la comarca d’Osona.

Com accedir-hi?

Per accedir al servei cal posar-se en contacte amb el Treballador/a Social de Serveis Socials Bàsics a l’ajuntament del municipi de residencia.

On ens podeu trobar?

Gemma Canadell, Coordinació del Servei d’Ajuda a Domicili: gcanadellc@cssosona.cat

Edifici Aditòrium – Carrer Molí d’en Saborit 2, 1a planta, porta 3a, 4a, 5a

93 171 00 73

Notícies relacionades