Atenció al domicili de la persona:

  • Suport en la higiene i cura personal
  • Cura de la salut
  • Control de la medicació
  • Control de l’alimentació
  • Ajuda a la llar
  • Suport social
  • Neteja a la llar

L’objectiu del servei és potenciar l’autonomia perquè les persones no hagin de deixar el seus domicilis. Per altra banda, també té la voluntat de donar suport a l’organització familiar del dia a dia.

Qui pot rebre aquest servei? Qualsevol persona que tingui reconegut el grau de dependència següent:

  • Grau 3
  • Grau 2
  • Grau 1
S’ha de pagar? Sí: 7 euros/hora
Com accedir-hi? A través dels serveis socials del vostre ajuntament.