Descripció

Servei dins el marc de l’atenció domiciliària en Serveis Socials que s’ofereix a les comarques d’Osona, Garrotxa i Ripollès

  • El servei es realitza a partir de la valoració del terapeuta ocupacional al domicili de la persona i família.
  • La seva funció és valorar les necessitats, planificar i intervenir amb estratègies relacionades amb els productes de suport/ ajudes tècniques (facilitant-ne l’accés), les adaptacions de l’habitatge, assessorament en el maneig i cura de persones en situació de dependència i promoció d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia i prevenció de riscos.

Tècnic de contacte

Josep M. Villegas, Responsable Servei de Teràpia ocupacional i productes de suport.

Correu electrònic: jmvillegass@cssosona.cat