És un servei que permet a la persona comunicar-se les 24 hores del dia amb un centre d’atenció per poder donar resposta immediata en cas d’emergència.

Qui pot rebre aquest servei? Persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència:

  • Que tinguin capacitat per a utilitzar correctament l’aparell.
  • Que visquin soles o amb persones que no poden atendre-les de manera continuada.
  • Prioritat a les majors de 80 anys, sense familiars o sense relacions familiars, amb problemes de mobilitat o amb malaltia greu.
S’ha de pagar? Varia en funció de cada municipi.
Com accedir-hi? Cal demanar-ho als serveis socials del vostre ajuntament.