Què és?

Els Serveis Socials Bàsics garanteixen les necessitats de la ciutadania. Preten donar solucions a problemes socials i també intenten prevenir situacions de risc. Tot això s’aconsegueix amb un conjunt d’accions orientades a millorar el benestar social i amb un equip de professionals formats i especialitzats.

Equip Bàsic d'Atenció Social

Equip Bàsic d'Atenció Social

Què és?

Assessorament tècnic

Assessorament tècnic

Què és?

Pobresa energètica

Pobresa energètica

Què és?

Oficina de prestacions econòmiques

Oficina de prestacions econòmiques

Què és?