MEMORIA 2019:  Serveis Socials

 

MEMORIA 2019: PROJECTES D’INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA (DROGUES I PANTALLES

MEMORIA 2019: PROGRAMA PEDALA

MEMORIA 2019:  Servei TO i PS BAT

Memòria dels Serveis Socials d’Osona 2017

Memòria dels Serveis Socials d’Osona 2016

Memòria dels Serveis Socials d’Osona 2015

 

 Programes de pobresa i inclusió social

Memòria servei habitatge temporal

Estudi de validació i propostes de millora 2016

Estudi sobre l’escala i la intervenció professional 2016

Llei Pobresa Energètica procediments i protocols d’actuació 2016

Programes d’Infància i família

Dades Memòria EAIA 2015

Projecte enxaneta executiu

Memória del 2015 del Servei de Mediació Familiar

 

Programes de Promoció a l’autonomia i dependència

 

Memòria BAT Osona 2015

Memòria Espais Activa’t Xarxa 2015

Anàlisi de les bases de dades del BAT 2016

Atenció domiciliària a Osona (2016)

Dades BAT Osona (2016)

Espais Activa’t (2016)

Presentació del projecte BAT 2016 

Presentació dades SAD 2016

Programes de Polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI

Memòria projecte t’acompanyo

Memòria 2015 Vic Dones Siad 2015

Memòria VICDONES – SIAD Osona 2016

Osona, una comarca amb tots els colors (2016) 

Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona (2016-2020)