• La iniciativa permet consultar la memòria de manera interactiva a través de la xarxa i en un format més intuïtiu.

Enguany, la manera de justificar les accions i els serveis del Consorci d’Osona de Serveis Socials ha canviat. L’organització ha presentat en una jornada tècnica la memòria de l’any 2021 en format web (hi podeu accedir seguint l’enllaç): un sistema adaptable a tots els dispositius amb el que es pretén acostar a la ciutadania tot allò que fa l’entitat d’una manera més dinàmica, oberta i accessible.

“La iniciativa neix de la necessitat d’aconseguir una memòria que pugui arribar a tothom”, explica la Sílvia Madrid, directora tècnica del COSS. “Ja fa temps que hem transformat el format en paper en un document en format digital, però aquesta vegada hem fet un pas més cap a la interacció amb els continguts”, afegeix. A través d’aquest tipus de memòria “es poden observar els progressos, les tendències i les comparatives amb altres períodes de temps” adaptant els resultats a les necessitats d’informació de la persona que la consulta a través d’una sèrie de filtres preestablerts. Es pot fer el triatge per àrees d’activitat, per serveis i per municipis.

Des dels serveis socials, l’any 2021 ha estat un any en què s’ha treballat al màxim per reduir l’impacte de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la COVID-19. També ha estat el període en què s’ha consolidat el COSS com a eina prestadora d’uns serveis socials de qualitat a Osona i s’ha treballat perquè les quatre àrees bàsiques de serveis socials de la comarca en formin part i utilitzin l’ens per a la construcció conjunta dels serveis que es presten.

Aquest creixement exponencial que ha experimentat el COSS respon a la necessitat d’atendre a la ciutadania des d’una perspectiva d’uns serveis socials amplis, universals i diversos, així com també visibles tant pels ajuntaments consorciats com per la ciutadania.