Descripció

Els SIS són serveis socials d’atenció diürna destinats a infants i adolescents que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc.

Serveis que ofereix:

  • Tasques d’intervenció socioeducativa no residencial fora de l’horari escolar.
  • Estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo.
  • Compensar les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball grupal i o individual, la família, el treball en xarxa i la comunitat.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Infants i joves d’entre 6 i 18 anys

Professionals que hi intervenen:

Treballadors/es socials, Educadors/es socials i Integradors/es socials

Tècnic de contacte

Neus Casadevall, Cordinació de la xarxa SIS itinerant (Servei d’intervenció socieducativa).

Correu electrònic:ncasadevallf@cssosona.cat