Descripció

Consisteix en la distribució d’aliments mitjançant voluntaris i voluntàries i entitats.

Els objectius són:

  • Lluitar contra la pobresa i la fam de la població amb pocs recursos.
  • Lluitar contra el malbaratament d’aliments.
  • Fomentar el treball solidari.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones i famílies amb pocs recursos, que es troben en situació de pobresa extrema o de vulnerabilitat social.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.

Descripció:

Proporciona, de forma temporal, àpats a persones i famílies que necessiten ajuda per a subsistir. Cada municipi pot oferir aquest servei de forma diferent.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones amb pocs recursos econòmics, en situació de pobresa extrema o en risc d’exclusió social.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.

Descripció:

La finalitat és afavorir la correcta alimentació de persones i famílies amb dificultats econòmiques, garantint així un àpat equilibrat al dia.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones amb pocs recursos econòmics, en situació de pobresa extrema o en risc d’exclusió social.

S’ha de pagar?

Sí. Val 1,5 euros/unitat.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.

Descripció:

Es comparteixen receptes de cuina que tenen com a ingredients principals els que proporciona el Banc d’Aliments. Alhora es donen a conèixer quins són els nutrients necessaris per portar una dieta equilibrada i quins són els aliments que els proporcionen.

Qui pot rebre aquest servei?

Aquelles persones que siguin beneficiaries del Banc d’Aliments.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.

Descripció:

La cuina col·lectiva és un petit grup de persones que reuneixen el seu temps, els seus diners i el seu talent per preparar, en quatre etapes (planificació, compres, cuina, avaluació) menjars econòmics, sans i saborosos que portaran a casa seva. Està dirigida a totes les persones que es preocupen per un eix que és l’alimentació saludable i una millor qualitat de vida per si mateixes i les seves famílies, tenint així la possibilitat de participar individualment i col·lectivament en la seva comunitat. Es duu a terme amb els principis de l’educació popular, amb una forma de solidaritat, democràcia, equitat i justícia social, autonomia i atenció individual i col·lectiva, respecte de la persona i dignitat.

Qui pot rebre aquest servei?

Aquelles persones que siguin beneficiaries del Banc d’Aliments.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.

Descripció:

Tenir una activitat de contacte amb la terra, de tenir cura d’un hort que produirà aliments, i fer-ho acompanyades per altres persones en un projecte on allò comú és important, on les relacions d’ajuda i solidaritat estan molt presents i on s’aprèn cada dia, pot tenir uns efectes terapèutics, de canvi personal i grupal molt potents. A la vegada, la participació en aquest projecte els pot aportar capacitació en un sector, com és l’agrícola, que dóna un cert nivell d’autonomia a nivell alimentari per a elles i les seves famílies i a la vegada pot esdevenir un projecte laboral.

L’objectiu de l’Hort té també unes connotacions, a banda de les de transformació personal, de col·laboració per transformar la realitat de la pobresa severa a partir de generar activitats productives locals, justes i respectuoses amb el medi ambient.

Objectius:

  • Facilitar l’accés al treball de la terra per part de persones vulnerables econòmicament amb capacitat física per a fer-ho.
  • Capacitar persones sense recursos econòmics per a la producció d’aliments procedents de l’agricultura.
  • Possibilitar una alimentació sana i procedent de l’agricultura ecològica a aquest col·lectiu i les seves famílies
  • Possibilitar l’ocupació a persones que fa temps que estan fora del mercat de treball
  • Potenciar el treball per un objectiu en comú, l’esperit comunitari i l’autoajuda.

Qui pot rebre aquest servei?

Aquelles persones que siguin beneficiaries del Banc d’ Aliments i d’altres ciutadans interessats en l’aprenentatge del cultiu ecològic de la terra.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.