Ajuntaments, ens supramunicipals o Associacions de Famílies d’Alumnat (AFA) de centres públics o concertats d’Osona i el Lluçanès podran sol·licitar-los fins al 30 d’abril

 

Osona Acció Social inicia la convocatòria de subvencions per prestar el servei d’acollida matinal a les escoles bressol i als centres educatius d’infantil i primària públics o concertats d’Osona i el Lluçanès, a excepció de Vic i Manlleu que gestionen les seves pròpies sol·licituds.

Els ajuntaments, els ens supramunicipals o les Associacions de Famílies d’Alumnat (AFA) que organitzin el servei d’atenció matinal en els centres que compleixin els requisits de la convocatòria, podran sol·licitar la subvenció fins al dimarts 30 d’abril.

Aquestes subvencions es presten en el marc del programa Temps per Cures amb  l’objectiu de garantir la cura com a dret i ajudar als ens locals a crear, reforçar o ampliar nous serveis per a la cura infantil i, al mateix temps, facilitar la conciliació familiar ja que es tracta d’un servei que es presta, com a mínim, una hora abans de l’inici de l’horari escolar dins dels calendari educatiu.

En cas de rebre més d’una sol·licitud per escola bressol o centre educatiu es prioritzaran les que provinguin de l’ajuntament o ens supramunicipal.

Podeu consultar les bases i el model de sol·licitud en aquest enllaç.

 

Més ajuts per facilitar el temps per cures

El programa Temps per Cures de l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI+ desenvolupa una línia de Cures i Conciliació des del 2022. Una iniciativa que ha permès executar diferents actuacions per garantir la cura com a dret, donant suport als ens locals per reforçar i ampliar la cura infantil, i crear nous serveis i projectes per afavorir la conciliació familiar.

Durant el 2023, es van concedir un total de 36 subvencions d’acollida matinal a diferents municipis d’Osona i el Lluçanès. Aquestes subvencions tenen com a objectiu proporcionar suport als diferents municipis per establir programes d’acollida matinal, beneficiant a les famílies i a la comunitat en general, promovent la conciliació familiar, a la vegada que es proporciona atenció bàsica i d’educació en el lleure als infants de 0 a 12 anys. En total, es van atendre un total de 710 infants.

Temps per Cures és possible gràcies al finançament rebut per part del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a través del Pla Corresponsables (2021-2023), una nova política pública creada per la secretaria de l’Estat d’Igualtat i per a la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat.