Nascut el 2017, el servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) ha experimentat un creixement del 25% d’activitat a les cinc comarques on presta servei

 

La Fundació Sant Tomàs ha revalidat el contracte per gestionar el magatzem del Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) d’Osona Acció Social. Un espai on es custodien caminadors, cadires de rodes, baranes, alçadors pel vàter, cadires de bany o llits articulats, entre altres, per millorar l’autonomia de les persones.

La nova licitació, vigent des de principis de mes, millora els procediments per requerir el material i augmenta les hores d’atenció per poder disposar del material de lloguer que s’hi emmagatzema.

El contracte té una vigència d’un any, amb possibilitat de prorrogar-lo tres anys més, i té un import de licitació d’uns 90.000 euros (88.883,05 euros).

A més d’oferir material per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència, el servei del BAT d’Osona Acció Social també orienta i assessora a l’hora de fer obres als domicilis o per cuidar les persones dependents, entre altres.

 

Un 25% de creixement en l’ús del BAT

El servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) es porta a terme des de l’any 2017. Des dels seus inicis, s’ha experimentat un creixement d’un 25% de l’activitat del magatzem i del transport relacionat que ha evidenciat la necessitat d’ampliar-ne tant la dedicació com l’espai.

Actualment, des d’Osona Acció Social, es dona suport especialitzat i de manera coordinada a professionals i institucions de l’àmbit social i sanitari d’Osona, El Lluçanès, la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà.

Podeu ampliar informació del servei en aquest enllaç.