Osona Acció Social inicia la nova convocatòria de subvencions per prestar el servei d’acollida matinal a les escoles bressol i als centres educatius d’infantil i primària públics o concertats d’Osona i el Lluçanès, a excepció de Vic i Manlleu.

Els ajuntaments, els ens supramunicipals o les Associacions de Famílies d’Alumnat (AFA) que organitzin el servei d’atenció matinal en els centres que compleixin els requisits de la convocatòria, podran sol·licitar la subvenció fins al divendres 14 de juliol.

Aquestes subvencions es presten en el marc del programa Temps per Cures amb  l’objectiu de garantir la cura com a dret i ajudar als ens locals a crear, reforçar o ampliar nous serveis per a la cura infantil i, al mateix temps, facilitar la conciliació familiar ja que es tracta d’un servei que es presta, com a mínim, una hora abans de l’inici de l’horari escolar dins dels calendari educatiu.

En cas de rebre més d’una sol·licitud per escola bressol o centre educatiu es prioritzaran les que provinguin de l’ajuntament o ens supramunicipal.

Podeu consultar les bases i el model de sol·licitud en aquest enllaç.

 

Més ajuts per facilitar el temps per cures

El programa Temps per Cures de l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI+ desenvolupa una nova línia de Cures i Conciliació des de l’any passat. Una iniciativa que ha permès executar diferents actuacions per garantir la cura com a dret, donant suport als ens locals per reforçar i ampliar la cura infantil, i crear nous serveis i projectes per afavorir la conciliació familiar.

Al llarg del 2022, un total de 26 municipis han desenvolupat propostes com espais d’acollida matinal, serveis de cura puntual, serveis de ludoteca o espais de joc, o casals en període no lectius, entre d’altres. Així, un total de 1.152 infants d’Osona i el Lluçanès, corresponents a 961 famílies, han pogut ser atesos gràcies al nou programa d’Osona Acció Social.

Temps per Cures és possible gràcies al finançament rebut per part del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a través del Pla Corresponsables (2021-2023), una nova política pública creada per la secretaria de l’Estat d’Igualtat i per a la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat.