Descripció

És un recurs preventiu que dona una cobertura integral a les necessitats fonamentals i bàsiques de la infància i adolescències i famílies més vulnerables, amb mancances i problemàtiques socials pròpies i característiques. És un servei arrelat al territori, que forma part de la xarxa de serveis socials bàsics.

Objectius:

  • Oferir un instrument integral que doni els recursos i l’atenció educativa necessària als infants i adolescents i famílies en situació de risc.
  • Realitzar una tasca preventiva fora de l’horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant el desenvolupament dels infants i adolescents, la seva socialització i adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo.
  • Facilitar recursos i suport educatiu a les famílies dels infants participants als SIS per tal de reforçar la seva funció com a agent socialitzador.
  • Ser un recurs de detecció, prevenció i tractament de situacions de risc social.

Orientacions per a la implementació del Servei d’Intervenció Socioeducativa

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Infants i adolescents de 6 a 18 anys i les seves famílies

Professionals que hi intervenen

Equip format per Educadores socials i Integradores socials, juntament amb l’Educador/a social de SSB

Tècnic de contacte

Neus Casadevall Franquesa, Coordinadora tècnica del  SIS.

Correu electrònic: ncasadevallf@cssosona.cat