Descripció

És un projecte dirigit a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral que té per objectiu millorar la seva qualitat de vida i garantir la inclusió social dels participants.

Es tracta d’un programa liderat per serveis socials amb la col·laboració de les entitats socials i empreses de la comarca.

El programa PEDALA, vincula l’empresa en un projecte de responsabilitat social, i alhora crea una xarxa de cooperació entre l’administració, les entitats del tercer sector i el teixit empresarial.

Es tracta d’un projecte que consta de tres fases :

  1. Acompanyament i motivació a través del treball grupal.
  2. Voluntariat pre-laboral.
  3. Acompanyament al mercat laboral.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones que estiguin a l’atur com a demandants d’ocupació sense ingressos o amb ingressos mínims (subsidis de garantia, Renda Mínima d’inserció , etc…).

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.