Què és?

Aquesta àrea promou els drets dels infants i adolescents en sentit ampli, i dona als nois i noies el protagonisme que mereixen i reconeix els infants com a ciutadans, subjectes de drets i espais per exercir-los i defensar-los. Aquesta àrea amplifica la prevenció i la protecció a la infància en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, partint del reconeixement social de les cures. Els serveis i programes d’aquesta àrea incideixen en la prevenció dels factors de risc econòmics, materials, educatius, emocionals, familiars o relacionals per reduir o evitar desigualtats.

Serveis d’orientació i atenció a famílies (SOAF)

Serveis d’orientació i atenció a famílies (SOAF)

Què és?

Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS)

Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS)

Què és?

Programa d’esports amb valors (EVAL)

Programa d’esports amb valors (EVAL)

Què és?

Pla Escola

Pla Escola

Què és?