Què és?

Són serveis adreçats a les famílies i als seus fills i filles.  S’entén per família totes les unitats de convivència, és a dir, persones soles, famílies amb un sol pare o mare, famílies reagrupades, parelles informals, grup de persones amb diferents formes de relació, que acrediten que conviuen en un mateix domicili.

Servei d'intervenció socioeducativa (SIS)

Servei d'intervenció socioeducativa (SIS)

Què és?

EAIA

Ajudes escolars

Ajudes escolars

Què és?

Assessorament drogodependències

Assessorament drogodependències

Què és?

Programa PASSA

Programa PASSA

Què és?

SIFE

SIFE

Què és?

TIAF Osona

TIAF Osona

Què és?

Programa Enxaneta

Programa Enxaneta

Què és?